Av: Tor Tjeransen

Syvendedags Adventistkirken er et protestantisk trossamfunn. I Norge er vi ca 4.800 døpte adventister, og på verdensbasis ca. 18 millioner pr. 2012. Vi er mennesker som opplever at Bibelen veileder oss til et bedre liv. Gjennom Bibelen får vi løftet om at Gud skal gjenskape kloden og at all urettferdighet og fornedrelse skal ta slutt. Håpet om en ny jord bygger på det faktum at Jesus, Guds Sønn, døde i menneskers sted. Vårt framtidshåp er fokusert på Jesu annet komme (advent). Derfor kalles vi adventister.

Vi har erfart at alle mennesker trenger en hviledag. Vi leser i Guds Ord at Gud ga mennesket sabbaten. Den gaven gleder vi oss over. Hver uke kan vi legge arbeidet til side og nyte hviledagen. Enten vi er ferdige med våre forpliktelser eller ei, kan vi med god samvittighet ta tid til å hvile fra fredag kveld til lørdag kveld. Et helt døgn med et annerledes innhold enn ukens øvrige dager er en stor velsignelse. Sabbaten gir oss tid til fysisk hvile og åndelig hvile i Guds fullførte frelsesverk. Den sjuende dagen, hviledagen, gir tid til ettertanke, tilbedelse, familieliv og vennskap.

Det er gleden over den gudgitte hviledagen som antydes i den første delen av vårt offisielle navn: Syvendedags adventister. Vi er troende som nyter velsignelsene i hviledagen, den sjuende dag i uken, lørdag. Og vi ser med forhåpning fram til Jesu annet komme.

Det er 17 millioner døpte adventister i verden. Når vi tar med barna og andre som har vår menighet som sitt åndelige hjem, er vi mer enn 20 millioner mennesker som regner seg som adventister. Du finner mer informasjon om Syvendedags adventistkirken på verdensbasis på vår offisielle hjemmeside for verdensorganisasjonen: www.adventist.org.