av Ruth Mysen

I løpet av hele 1900-tallet fantes det spredtboende adventister i hele Indre Østfold. De holdt sine møter i private hjem, av og til i Spydeberg eller Trøgstad, andre ganger i Trømborg. Pastorer og evangelister fra de nærliggende menigheter i østfoldbyene kom på besøk og hadde gudstjeneste. Men ofte møttes gruppene alene til bønnesamvær og bibelstudium. I det lange løp var ikke dette noen tilfredsstillende ordning. De troende lengtet etter å bli en enhetlig og samlet menighet med et stabilt tilholdssted. Tankene tok fastere form, og på en medlemssamling i 1979 ble det vedtatt ved skriftlig votering å danne menighet. Allerede 1. november samme år ble Mysen Syvende-dags Menighet etablert med 27 medlemmer. Noen beholdt imidlertid sitt tidligere medlemskap andre steder. Det var stor glede og tilfredshet i gruppene ved å få en ordnet menighetsstatus.

mysen-kirkebygg

Adventkirken i Mysen

Så meldte spørsmålet seg, hvor skulle menigheten samles til sine gudstjenester? I den første tiden holdt den til i musikkrommet på Mysen vg. skole, èn tid på aldersboligen i Mysen, på Mortenstua, senere på Bakke fysioterapi i Spydeberg. Etter hvert ble Øiestad gård i Trøgstad det faste tilholdsstedet, men behovet for et eget menighetshus eller kirke var overhengende. Menigheten så med lengsel frem til å få et permantent sted å møtes, og tanken på en egen kirke begynte å ta form.

Det var imidlertid ikke gjort i en håndvending å få et velegnet sted. Søknad ble sendt til Eidsberg kommune om en passende tomt. Rødberg, tomta som kirken ligger på, var på den tiden til salgs og eiet av en tidligere mysenmann ved navnet Oskar Røed. Mannen tilhørte Frelsesarmèen, og hans ønske var at det burde bygges et gudshus på dette stedet. Men så døde Oskar Røed, og etter en del omstendigheter kom tomta på Eidsbergs kommunes hender. Kommunen ga nå et sjenerøst tilbud, og kjøpet ble et faktum. Alt la seg til rette, og menigheten kunne ikke få en bedre beliggenhet for sitt kirkebygg. Oskar Røed fikk det også som han ville. Stor takk til Eidsberg kommune.

Byggeperioden begynte i mai 1987. Alle fagpersoner som har vært inne i byggearbeidet tilhører Adventistsamfunnet i Norge. Arkitekten var Stein Grønvold fra Ulefoss. Alt grunnarbeidet og kjelleretasjen ble satt opp på dugnad. Det meste av arbeidet med overetasjen utvendig og innvendig likeså. Mange frivillige fra andre steder i landet meldte seg til dugnaden, bl.a. et team på 12 personer fra Mandal menighet. De brukte en hel uke av sin sommerferie på bygget. Det innvendige arbeidet med maling, lakkering og tapetsering ble i sin helhet også utført på dugnad. Hva de øvrige finansieringen angår, er store beløp gitt av enkeltpersoner. Det gjelder bl.a. penger til stoler og inventar, flygel og orgel med mer. Kirkebygget på 2 mill. kr. Var et formidabelt løft for en såpass liten menighet. Men motivasjonen og entusiasmen har vært sterk, og innsatsviljen enda større. Kirken er for lengst gjeldfri.